top of page
תמונת-רקע-לאתר.jpg
לחתימה על העצומה

אנחנו משפחות שכולות מה׳שבעה באוקטובר׳, קוראות לכנסת להתפזר וללכת לבחירות. זה לא עניין של שמאל או ימין, דתיים או חילונים. זה עניין ערכי. 

מדינת ישראל צריכה שיקום, מדינת ישראל צריכה לצאת למסלול של בניה ותקומה ורק ממשלה נבחרת עם מנדט רחב תוכל להוציא אותנו לדרך חדשה.

אם גם בני משפחה שלכם נרצחו או נפלו הצטרפו אלינו וחיתמו על העצומה שקוראת לכנסת להתפזר ולהכריז על מועד לבחירות.

Contact

חתמו על העצומה

אנא מלאו את פרטיכם מטה

תודה על חתימך

bottom of page